خدمات ما

توسعه سامانه های دولت الکترونیک

مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه خدمات دولت الکترونیک به عنوان تامین کننده سرویس در سراسر کشور

تست نفوذ

بصورت Black-Box , Gray-Box , White-Box

در کلیه سطوح

Web Application
Mobile Application
Network Layers
Core Systems
Hypervisor

طراحی، پیاده سازی و استقرار

Security Operation Center

برپایه Splunk SIEM

تحلیل و مدل سازی فرآیندهای سازمانی با تکیه بر خط تولید نرم افزار (SLP) شامل واحدهای طراحی، معماری نرم افزار، برنامه نویسی و تست نرم افزار

طرح امن سازی افتا

مشاوره و پیاده سازی مدل بلوغ امنیت سایبری براساس طرح امن سازی زیرساخت مرکز افتا یا استانداردهای C2M2, ISMS, BSP/BCM

تدوین نقشه راه امنیت سایبری سازمان

Security Master Plan

تعریف دقیق و درست محدوده و نیازمندی های پروژه، تدوین RFP، انتخاب صحیح مجری و نظارت بر حسن اجرای پروژه، نظارت بر تحویل خروجی های هر فاز و…

امن سازی اتوماسیون صنعتی
 • ارائه طرح امن سازی بر اساس مفهوم دفاع در عمق
 • آموزش و آگاهی رسانی
 • رفع آسیب پذیری های شناسایی شده در مرحله ارزیابی
 • اصلاح پیکربندی سیستم ها و تجهیزات شبکه
 • اصلاح معماری شبکه بر اساس مفهوم بخش بندی شبکه و تعریف مناطق امنیتی
 • کنترل دسترسی از راه دور
 • استقرار راهکارهای مدیریت تغییرات
 • استقرار راهکارهای EndPoint Security جهت مقابله با بدافزار
 • ارائه راهکار جهت مطابقت با استانداردها و طرح های ابلاغی
راهکار جامع و یکپارچه امنیت سایبری در سیستم‌های کنترل صنعتی
 • استقرار تجهیزات تشخیص حملات در شبکه صنعتی و سایبری
 • تشخیص و جلوگیری از حملات APT در زیرساخت صنعتی/سایبری
 • نظارت 24*7 و مدیریت تجزیه و تحلیل لاگ
 • مدیریت وصله‌های امنیتی
 • همبسته‌سازی رخدادهای صنعتی/IT بصورت یکپارچه
 • یادگیری و تشخیص ناهنجاری در تمامی زیرساخت بصورت DPI
 • مدیریت امنیت HMI ها و کنترل یکپارچگی شاخصه‌ها