• 1392

   

  سازمان ملی استاندارد

  اخذ حسن انجام کار و گواهی رضایتمندی طی 8 سال همکاری مداوم در حوزه فناوری اطلاعات

 • 1394

  بانک ملت

  مشتری راهبردی با سابقه همکاری بیش از 6 سال در حوزه های گوناگون زیرساخت فناوری اطلاعات

   

  1394

 • 1395

   

  سازمان امور مالیاتی

  قراردادهای متعدد امنیت فناوری اطلاعات و اخذ گواهی حسن تعهدات

 • 1395

  سازمان بیمه سلامت

  اخذ 3 گواهی حسن انجام کار و همکاری بلندمدت تاکنون در حوزه امنیت فاوا

   

  1395

 • 1396

   

  توانیر

  گواهی حسن انجام کار در پروژه امنیت زیرساخت انرژی و صنعتی

 • 1397

  بانک تجارت

  همکاری راهبردی در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و بکارگیری محصولات بومی تولید شرکت

   

  1397

 • 1397

   

  بانک سپه

  مشاور طرح های ملی ادغام و مهاجرت به بانکداری الکترونیک

 • 1398

  سازمان محیط زیست

  توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و سامانه های کشوری

   

  1398

 • در حال اجرا

   

  وزارتخانه های دولتی

  همکاری با پنج وزارتخانه دولتی در حوزه فناوری اطلاعات