سامانه تشخیص نفوذ صنعتی IIDS

ساختار مورد استفاده در شبکه­ های صنعتی یا برق و پروتکل ­های رایج آنها با شبکه­ های کامپیوتری متفاوت است. کشف حملات نیاز به IDS هایی دارد که علاوه بر قابلیت پردازش بسته ­های این پروتکل ­ها، مشخصات خاص شبکه های صنعتی یا برق و دستگاه های خاص آنها را در نظر بگیرند. توسعه این تکنولوژی نیاز به تحقیقات بنیادی و تیم بین رشته ای دارد. تاکنون دو نوع IDS برای شبکه های صنعتی و برق که ماحصل بیش از پنج سال تحقیق و توسعه می‌باشد توسط شرکت فناوری اطلاعات رجاء توسعه یافته است که در ساختار‌های شبیه سازی آزمایشگاه آپا دانشگاه تربیت مدرس در فاز عملیاتی می باشد.

  • مشخصات فنی:
  • تکنولوژی­ غیر فعال (Passive)
  • طراحی برای پروتکل مختلف
  • پشتیبانی از پروتکل‌های صنعتی مانند EtherCAT، S7، IEC104، DNP3
  • پشتیبانی از پروتکل‌های ارتباطی مانند OPC
  • امکان پشتیبانی از پروتکل‌های میترینگ مانند DLMS/COSEM
  • سیستم مدیریت لاگ مرکزی با توانایی ارسال و مدیریت هشدار‌ها