مشاوره پروژه های نرم افزاری در سطح ملی

شرکت فناوری اطلاعات رجاء ارائه دهنده مشاوره IT به سازمان ها و شرکت ها در حوزه های مختلف با ده سال سابقه فعالیت میباشد. شاخص پروژه های انجام شده در سطح ملی، مشاوره و نظارت در طرح ادغام پنج بانک در بانک سپه و مهاجرت به بانکداری نوین الکترونیکی می باشد. سایر خدمات مشاوره ای این شرکت به شرح ذیل می باشد:

  • دسترس پذیری (در حوزه استانداردهای دسترس پذیری الکترونیکی، شرکت رجا مفتخر به ارائه خدمات مشاوره در این حوزه به هفت بانک و چهار شرکت بیمه ای در کشور می باشد.
  • خدمات مشاوره 5G (در چند سال اخیر رشد ترافیک داده به میزان چند صد برابر، افزایش تعداد دستگاه‌ها / تجهیزات متصل به شبکه‌های بی‌سیم به میزان چند ده برابر و متنوع شدن سرویس‌های مورد تقاضای کاربران، توسعه شبکه‌های فعلی را فراتر از نسل چهار و یا همان شبکه‌های نسل پنجم ۵G مطرح می‌سازد. در همین راستا، شرکت فناوری اطلاعات رجا خدمات مشاوره ای خود را به منظور بررسی نسل پنجم شبکه ارتباطی از منظر فنی و اقتصادی راه اندازی نموده است)
  • دولت الکترونیک (شرکت رجا، با توجه به تجربیات خود در راه اندازی بیش از یکصد سرویس الکترونیکی در پنج سال گذشته، در حوزه ارائه خدمات مشاوره دولت الکترونیک نیز فعال می باشد و در این زمینه به سازمان ها و نهادهایی مانند کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت، سازمان فناوری اطلاعات، نهاد ریاست جمهوری، معاونت توسعه مدیریت سابق، وزارت خانه ها و… خدمات مشاوره در سطوح ملی و سازمانی ارائه نموده است)
  • تحول دیجیتال (در سال های اخیر تحول دیجیتال در سازمان ها و شركت‌‏های بزرگ گسترش یافته است و در جهت یکپارچه سازی تمامی فعالیت های سازمان، تحول دیجیتال به کار گرفته شده است. در همین راستا، شرکت فناوری اطلاعات رجا خدمات مشاوره ای خود را در راستای ایجاد تحول دیجیتال در سازمان ها را ارائه می دهد)
  • امنیت (با توجه به حیاتی بودن مسئله امنیت سامانه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین افزایش روزافزون تنوع تهدیدات و پیچیدگی های سامانه های مذکور، شرکت ها و سازمان ها نیاز دارند بتوانند امنیت سامانه های خود را از مرحله طراحی و سپس تولید و پس از آن استقرار و نگهداری تامین نمایند. شرکت رجا در این امر همراه آنهاست)