,

کدام کشور سریع ترین اینترنت را دارد؟

در این مقاله داده های تست سرعت توسط M-Lab و ابزار تشخیصی شبکه (NDT) آنها جمع آوری می شود.

M-Lab  منبعی است که از آن برای تجزیه و تحلیل داده ها و داده های سرعت اینترنت ، استفاده خواهیم کرد. M-Lab به طور هفتگی سرعت متوسط بارگیری و بارگذاری را برای 192 کشور اندازه گیری می کند. این داده ها از هفته منتهی به 30 آگوست 2020 تا امروز است. کشورهای زیر با سرعت متوسط بارگیری ، در زمان آزمایش ، رتبه بندی شده اند.

ایران در این میان با Mbps 2.74 در رتبه 113 جهانی قرار دارد. در حال حاضر ، اروپا دارای سریعترین سرعت اینترنت در جهان است که توسط کشورهای اسکاندیناوی هدایت می شود. در بسیاری از کشورهای اروپایی ، در نمونه های بزرگ آزمایش ، سرعت بارگیری و بارگذاری سریع تری وجود دارد.

به طور کلی ، اگر در جستجوی برنده واقعی در مورد سریعترین سرعت اینترنت در سراسر جهان هستید ، کشورهای اسکاندیناوی پیشتاز جهان هستند. سرعت بارگیری سریع و بارگذاری در دانمارک ، سوئد ، ایسلند ، فنلاند و نروژ در دسترس است. این منطقه از نظر سرعت سریع اینترنت به طور ثابت ، دارای رتبه بالایی است .ایالات متحده در رتبه سیزدهم سرعت متوسط ​​بارگیری قرار دارد. این کشور هم از نظر جمعیت و هم از نظر اندازه بزرگترین کشور است که نسبت به بزرگترین نمونه های آزمایش ، عملکرد خوبی برای سرعت بارگیری دارد.

اینفوگرافی سریع ترین اینترنت جهان